De första utbetalningarna görs nu i Custodiaärendet

Nyhet 31 oktober 2006

I dag påbörjar IGN utbetalning av garantiersättning till 841 av cirka 1 200 sparare som har obundet sparande i Custodia. Det sammanlagda ersättningsbeloppet som betalas ut i denna omgång uppgår till knappt 88 miljoner kronor. Det tar omkring tre dagar innan ersättningen blir tillgänglig på respektive sparares bankkonto.

Sparare som har fått ersättningsbesked och anmält ändrat kontonummer för utbetalningen kan komma att få vänta till nästa vecka på sin ersättning eftersom den nya uppgiften måste kontrolleras. Sparare som har lämnat synpunkter på ersättningsbeskedet kommer att få vänta ytterligare en tid på att få sina synpunkter utredda.

Arbetet med att granska uppgifter hos sparare som ännu inte fått sina ersättningsbesked fortsätter också. För några av dem är IGN på väg att avsluta granskningen. IGN räknar därför med att inom kort kunna skicka ut ytterligare ersättningsbesked. Som tidigare meddelats har IGN inte möjlighet att i förväg svara på frågor om när en enskild sparare kommer att få sitt ersättningsbesked.