De första utbetalningarna från investerarskyddet

Nyhet 28 april 2006

Nämnden kommer inom kort att påbörja de första utbetalningarna från investerarskyddet sedan skyddet infördes 1999. Utbetalningarna avser det konkursdrabbade värdepappersbolaget CTA Lind & Co Scandinavia AB. Det sammanlagda ersättningsbeloppet beräknas uppgå till cirka 100 miljoner kronor.

Se pressmeddelande.

Se informationsbrev till de drabbade investerarna.