De första ersättningsbeskeden på gång

Nyhet 16 oktober 2006

IGN:s styrelse har i dag gett klartecken till att påbörja utbetalningsförfarandet för cirka 800 sparare som har obundet sparande i Custodia. Varje sparare kommer att få ett eget besked med uppgifter om hur stor ersättning som IGN avser att betala ut. Om ersättningen till någon del avser upplupen ränta kommer skatteavdrag på denna del att göras. Av ersättningsbeskedet framgår också till vilket bankkonto som utbetalningen kommer att göras till. Det är viktigt att spararen noga kontrollerar kontonumret. Om spararen har synpunkter på den beräknade ersättningen eller upptäcker att kontonumret är felaktigt ska man kontakta IGN inom tio dagar. När detta är klart kommer IGN att betala ut ersättningen. De första utbetalningarna beräknas ske under vecka 44.

IGN kommer inte att ha möjlighet att i förväg svara på frågor om vilka sparkunder som kommer att få sina ersättningsbesked först.

Den granskning som IGN genomfört visar att det inte finns några systematiska felaktigheter i den information som finns i Custodias datasystem för inlåning från allmänheten. För cirka 400 kunder har dock samtliga insättningar och uttag inte kunnat verifieras. För dessa kunder kommer granskningsarbetet att fortsätta ytterligare en tid.