Custodiaärendet till behandling i IGN:s styrelse

Nyhet 9 oktober 2006

Denna vecka kommer IGN att kunna bli färdig med granskningen av insättningar, uttag och ränteberäkningar för flertalet av sparkunderna i Custodia. Det betyder att ärendet kommer att kunna behandlas i IGN:s styrelse nu på torsdag den 12 oktober. Ett extra styrelsesammanträde är också planerat att hållas i början på nästa vecka om det skulle behövas. Om styrelsen ger klartecken till det genomförda granskningsarbetet kommer flertalet sparkunder att inom några dagar därefter få ett brev med besked om hur stor ersättning som IGN avser att betala ut.