Bundet sparande på PlanSpar i Custodia omfattas inte av insättningsgarantin

Nyhet 1 september 2006

Insättningsgarantinämnden har den 31 augusti 2006 avslagit en ansökan om ersättning för bundet sparande på PlanSpar.

Beslutet motiveras bl.a. med att av tillämpliga avtalsvillkor för bundet sparande på sparformen PlanSpar framgår att ”Custodia Credit AB kan under särskilda förutsättningar eventuellt erbjuda förtidsutbetalning. I sådant fall kommer särskild avgift att uttagas eller räntenedräkning att ske”. Som avtalsvillkoren är utformade innebär det att Custodia i princip av vilket skäl som helst har kunnat vägra förtida uttag av bundet sparande på PlanSpar. IGN anser därför att sådana insättningar inte kan disponeras villkorslöst av insättaren. Insättningar på PlanSpar i Custodia omfattas därmed inte av den statliga insättningsgarantin