Billigare banktjänster för staten

Nyhet 29 september 2006

Riksgäldskontoret har idag tecknat ramavtal om betalningstjänster med Nordea, SEB och Swedbank. Avtalet avser statliga betalningar på ca 4 200 miljarder kronor årligen, bland annat skatter, barnbidrag och pensioner. 270 myndigheter, inklusive affärsverken kan använda betalningstjänsterna.

Betalningstjänsterna kostar för närvarande ca 160 miljoner kronor per år. Avtalet innebär att statens kostnader för betalningsförmedlingen kan sänkas med ca 30 %. Det beror till hälften på lägre priser i de nya avtalen och resten genom att myndigheterna kan byta till mer effektiva tjänster från de olika ramavtalsbankerna. Beslutet innebär att Nordea, SEB och Swedbank också i fortsättning kommer att förmedla statens betalningar. Övriga banker som visat intresse i upphandlingen valde att inte lämna in någon offert. Avtalsperioden är från 2007 till 2010, med option om förlängning på ett år. I upphandlingen har bankernas tjänster rangordnats. Myndigheten ska välja den tjänst som rangordnats högst om det inte finns starka skäl för ett annat val. Genom avtalen plockar staten på ett effektivt sätt "russinen ur kakan" och använder respektive bank till det den är bäst och billigast på. Varje bank har något område där den visat sig konkurrenskraftigast och där den också rangordnats högst. För vissa tjänster där antalet betalningar överstiger 1 miljon stycken för en enskild myndighet har bankerna lämnat takpriser. Myndigheter med så stora volymer kommer att förhandla avgiften direkt med ramavtalsbankerna i en så kallad andra konkurrensutsättning och sedan använda den bank som erbjuder bäst villkor. Riksgäldskontorets upphandling är en del av utvecklingen av det statliga betalningssystemet. Avtalen sänker kostnaderna för statens betalningar samtidigt som konkurrensen mellan bankerna främjar effektiviteten. För mer information se www.rgk.se/Statensinternbank eller kontakta: Per Franzén, projektansvarig Telefon 08 - 613 47 79