Nya betalningsförordningen

Nyhet 28 november 2006

Vid årsskiftet 2006/07 träder den nya betalningsförordningen (2006:1097) i kraft. Den innebär en modernisering och anpassning till den praxis som utvecklats för de statliga betalningarna.

Till förändringarna hör bland annat att det absoluta kravet på skilda konton för in- och utbetalningar slopas. Valutasäkringen i statens verksamhet regleras och Riksgälden får exklusiv föreskriftsrätt till hela förordningen. Även språket har moderniserats, bl.a. kallas statsverkets checkräkning i Riksbanken (SCR) numera statens centralkonto i Riksbanken (SCR). Läs mer om betalningsförordningen.