Beslut om ersättning i CTA-ärendet

Nyhet 26 oktober 2006

I går fattade IGN de första besluten att betala ut ersättning från investerarskyddet till investerare i det konkursdrabbade värdepappersbolaget CTA Lind & Co Scandinavia AB. I en första omgång betalas fyra miljoner kronor ut till 16 drabbade investerare i Italien. IGN har hittills gått igenom drygt 400 fall och snart kommer fler att få sina ersättningar. Totalt har omkring 1 200 investerare begärt ersättning av IGN till ett sammanlagt belopp om cirka 100 miljoner kronor. Det kommer att dröja ett par månader in på nästa år innan alla har fått sina ersättningar.

Se tidigare informationsbrev till drabbade investerarna.