Årsgenomsnitt räntekonto och avistakonto - 1,77%

Nyhet 11 januari 2006

Genomsnittsränta för år 2005 avseende räntekonto och avistakonto blev 1,77%. För övriga räntesatser se under menyvalet - In- och utlåning/räntesatser.