Statens avkastnings- och utlåningsränta

Nyhet 15 september 2005

Statens avkastningsränta och utlåningsränta har för 2006 fastställts till 4,13%. Mer information finns under menyfliken räntor.