Räntekontosaldo -uppdateringsproblem

Nyhet 11 april 2005

Vi har f.n. problem med uppdateringen av räntekontosaldona per den 8 april. Dock går det att hämta information t.o.m den 7 april och bakåt på SIBWEBB