Nya tjänster och ny inloggning på SIBWEBB

Nyhet 12 oktober 2005

Statens internbanks affärssystem SIBWEBB som hanterar myndigheters lån, placeringar och anslag, har vidarutvecklats med nya funktioner. Under oktober introduceras ett antal nya uppdragstjänster som underlättar myndigheternas hantering av lån och placeringar. Dessa uppdragstjänster ersätter nuvarande ansökarfunktion i SIBWEBB. Ett informationspaket skickas ut vecka 41 till alla myndigheter. Mer information finns på SIBWEBB:s inloggningssida.

De gamla informationsstödtjänsterna finns kvar i SIBWEBB. Med dessa kan myndigheterna även fortsättningsvis ta fram de rapporter man tagit fram tidigare. De myndigheter som bara önskar informationsstödstjänsten behöver endast lämna in en ny fullmaktsblankett. Sedan sker inloggning i SIBWEBB på sedvanligt sätt, med användarnamn och lösenord. Vid sidan av uppdragstjänsterna kommer det även fortsättningsvis att vara möjligt att ansöka om lån, placeringar etc. via telefon och telefax/blankettarkiv. På sikt kommer dock en övergång till uppdragstjänster att ske. Vi kommer att erbjuda de myndigheter som önskar utbildning och seminarier till hösten.