Myndigheternas upplåning 2:a halvåret 2005

Nyhet 21 november 2005

För myndigheternas finansiering av investeringar i anläggningstillgångar ber er inkomma med låneansökan senast den 16 december. De myndigheter som ej anslutit sig till SIBWEBB med e-legitimation ska skicka in en låneansökan med fax till oss. Ansökan finns under blanketter.