ENGAGEMANGSBESKED

Nyhet 1 februari 2005

På grund av tekniska problem kan inte engagemangsbesked per den 31 januari för närvarande inte hämtas hem från SIBWEBB.