Datum för upplåning 1:a halvåret 2005

Nyhet 19 maj 2005

Senaste datum för myndigheternas upplåning i Riksgäldskontoret avseende 1:a halvåret. 1) 2005-06-17 för amorteringslån (gamla modellen) 2) 2005-06-23 för avistalån -utbetalningar av lån och amorteringar.