Avropsavtal för betalkort och inköpskort

Nyhet 21 april 2005

Det är fortfarande många myndigheter som ännu inte skrivit på nytt avropsavtal för betalkort och inköpskort. De fyra nya ramavtalen för betalkort började gälla den 1 januari 2005 och för att få tillgång till de nya priserna i ramavtalen måste myndigheten avropa betalkort genom att ingå nytt avropsavtal med kortleverantören.

Ramavtalen är rangordnade och avropsavtal ska i första hand tecknas med SEB Kort AB (Eurocard). Myndigheten har möjlighet, att efter analys av de egna behoven, avropa betalkort från de andra kortleverantörerna. Avropsavtal för inköpskort kan tecknas antingen med SEB Kort AB (Eurocard) eller med American Express. Dessa två kortutgivare är rangordnade på första plats och de enda som har ramavtal avseende inköpskort. Mer information om ramavtalen och kontaktpersoner finns under www.rgk.se/statens internbank/ramavtal/ramavtal betalkort och inköpskort.