Avier för lån och placeringar

Nyhet 15 mars 2005

Utsända avier för mars och april månad har betalningstexten tyvärr fallit bort. Betalning sker i sedvanlig ordning till Riksgäldskontorets postgiro eller bg-nummer. Se Internbanksnytt