Statens avkastnings- och utlåningsränta

Nyhet 28 oktober 2004

Statens avkastnings- och utlåningsränta är för budgetåret 2005 fastställd till 4,71%. För mer information - se menyvalet "In- och utlåning/Räntor."