Datum för upplåning

Nyhet 3 juni 2004

Senaste datum för myndigheternas upplåning avseende första halvåret 2004. 1) 2004-06-16 - amorteringslån (gamla modellen) 2) 2004-06-21 - avistalånemodellen för utbetalningar av lån. 3) 2004-06-24 - avistalånemodellen för inbetalningar (amorteringar).