Betalkortsseminarier den 18 ch 24 november

Nyhet 18 oktober 2004

Den 18 och 24 november kl 9.30-12.00, Nybrokajen 11, Stockholm går vi igenom de nya ramavtalen för betalkort och inköpskort. Vi visar bland annat hur du gör kostnadsuppföljningen av betalningsförmedlingen. Du anmäler dig till statensinternbank@rgk.se senast den 1 november.