10 år med realobligationer - en ny tillgångsklass har etablerats

Nyhet 12 maj 2004

Det är nu 10 år sedan Riksgäldskontoret introducerade realobligationer. Då var det få stater som emitterade realobligationer. I dag har de flesta stora länder introducerat den nya tillgångsklassen.

Den utestående totala volymen har ökat från ca 500 miljarder kronor för tio år sedan till hela 3 100 miljarder och utvecklingen kommer att fortsätta.

- Utvecklingen är dramatisk och Sverige räknas i de här sammanhangen som ett föregångsland, sade Erik Thedéen, biträdande riksgäldsdirektör, vid ett anförande i Helsingfors.

De aktörer, såväl emittenter som placerare, som tidigt insåg realobligationers unika egenskaper är de som i dag ligger steget före. Att som placerare våga ta beslutet att placera i realobligationer i slutet av 1990-talet visade sig vara långsiktigt rätt. Föregångarna var de som hade en strategisk syn på sin förvaltning.

- Utvecklingen på realobligationsmarknaden är ytterligare ett exempel på att det lönar sig att våga tänka självständigt och ibland gå mot flocken, sade Erik Thedéen.

Realobligationer har unika egenskaper som är till nytta för såväl emittenter som placerare. Både en skuld- och en tillgångsportfölj får en bättre spridning genom att lägga till realobligationer. För Riksgäldskontoret har realobligationer dessutom bidragit till att sänka räntekostnaderna med ca 9 miljarder kronor på 10 år. För placerare finns nu ett instrument som uppfyller det grundläggande kravet för all tillgångsförvaltning: att värdesäkra finansiella placeringar. Därför bör realobligationer ha en naturlig plats i allt långsiktigt sparande.

Rikgäldskontoret kommer i årets riktlinjeförslag till regeringen i höst föreslå hur stor andel av statsskulden som bör finansieras med realobligationer. I dagsläget uppgår andelen till knappt 15 procent.

Frågor:

Erik Thedéen, biträdande riksgäldsdirektör,
tel: 08-613 46 46

Marja Lång, informationschef,
tel: 08-613 46 54

10 år med realobligationer - en ny tillgångsklass har etablerats

Läs 10 år med realobligationer - en ny tillgångsklass har etablerats, pdf (öppnas i nytt fönster)
Läs 10 år med realobligationer - en ny tillgångsklass har etablerats, pdf (öppnas i nytt fönster)