Räntekontosaldon på SIB:s hemsida

Nyhet 20 februari 2003

I mitten av mars kommer den dagliga uppdateringen av räntekontosaldon bara att vara tillgänglig på SIBWEBB och inte längre på vår hemsida.

De som redan anmält sig till SIBWEBB och har fått lösenord/användarnamn har alltså redan tillgång till räntekontosaldona via webben. De som är intresserade av denna särskilda informationstjänst och ännu inte har anmält sig behöver bara ta kontakt med någon av våra lånehandläggare som då skickar en fullmaktsblankett.