Myndigheters upplåning 2:a hå 2003

Nyhet 21 november 2003

Senaste datum för upplåning till anläggningstillgångar.

För myndigheters upplåning för investeringar i anläggningstillgångar ber vi inkomma med låneansökan senast den 15 december för den äldre lånemodellen. De myndigheter som väljer/ valt lånemodellen med avistalån gäller den 16 december. Använd gärna SIBWEBB !