Medelränta på räntekontot 1:a ha 2003 - 3,62%

Nyhet 13 juni 2003

Medelränta för den räntesats som RGK tillämpar på myndigheternas räntekonto och andra avistakonton uppgick till 3,62% 1:a ha 2003.

Räntesatserna under 1:a ha 2003 1/1 - 18/3 - 3,82% 19/3 - 10/6 - 3,56% 11/6 - t.v - 3,05%