Fel ränteuppgift i motpartsavstämningen

Nyhet 27 januari 2003

Internbanken har tagit ett nytt affärssystem i drift under hösten. I samband med marknadsvärdering och fakturering i början av januari upptäcktes att räntor och avgifter för avistakonton (bl.a. myndigheternas räntekonton) blev bokförda dubbelt per den 31 december i samband med dessa körningar. Rättning av detta fel pågår och arbetet beräknas vara klart i denna vecka.