CM Boken

Nyhet 9 maj 2003

Handbok för Cash Management - CM Boken innehåller aktuella frågor om betalningar, likviditetshantering och administration av dessa.

CM Boken kommer successivt att kompletteras med nya kapitel och uppdateras löpande av Statens internbank, Riksgäldskontoret. I rutan till höger finns länkar till de kapitel handboken som f.n. är tillgängliga.