Betalda räntor och avgifter på engagemangs- beskeden per den 31 december 2002

Nyhet 27 januari 2003

Av texten framgår att det är betalda räntor och avgifter sedan den 1 januari 2002 som redovisas på beskeden.

Det innebär att för t.ex. räntekonton ingår i de flesta fall räntor och avgifter för 4:e kvartalet 2001 och 1:a t.o.m. 3:e kvartalen 2002. Betalda räntor och avgifter för under året avslutade konton är inte inräknade i summan. Detta fel kommer att åtgärdas till kommande engagemangsbesked. Utredning pågår om hur betalda räntor och avgifter skall redovisas i framtiden.