Anslagsutbetalningar år 2003

Nyhet 13 januari 2003

Anslagsdatum för myndigheternas anslag.