Allmänna villkor för in- och utlåning - mars 2003

Nyhet 7 april 2003

Allmänna villkor för in-och utlåning till myndigheter har genomgått en översyn och omarbetats.

Även särskilda mallar för avtal med affärsverk, statliga bolag och för vissa myndigheter har färdigställts.