Myndigheters upplåning 2:a hå 2002

Nyhet 29 november 2002

För myndigheters upplåning för investeringar i anl.tillgångar ber vi Er inkomma med låne- ansökan senaste den 16 december för den vanliga lånemodellen. De myndigheter som väljer lånemodellen med avistalån gäller den 18 december. Använd gärna SIBWEBB !