Medelränta på räntekontot 1:a halvåret 2002

Nyhet 25 juni 2002

Medelräntan för den räntesats som RGK tillämpar på myndigheternas räntekonto och andra avistakonton uppgick till 4,05% 1:a halvåret 2002.