Kontoplaceringar omvandlas till statsobligationer

Nyhet 3 maj 2002

Insättningsgarantinämnden (IGN), Kärnavfallsfonden (KAF) och Premiepensionsmyndigheten (PPM) har haft tillgångar placerade på konton i Riksgäldskontoret. Den 1 juli 2002 omvandlas de till statsobligationer enligt riksdagens och regeringens beslut.