Ändrade föreskrifter i Betalningsförordningen

Nyhet 26 september 2002

Riksgäldskontoret beslutade den 24 september 2002 om ändrade föreskrifter och allmänna råd till Betalningsförordningen (1994:14) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning. Ändringarna träder i kraft den 1 oktober 2002.