Medelränta räntekontot

Nyhet 26 januari 2001

Medelränta för räntekontot (avistaränta) år 2000 uppgick till 3,78% och för 1:a hå 3,70% respektive för 2:a hå 3,85%.