Genomsnittlig räntekontoränta 1:a halvåret - 4,07%

Nyhet 13 juni 2001

Den räntesats som Riksgäldskontoret tillämpar för avistakonton, t.ex, myndigheters räntekonton och löpande krediter uppgick i genomsnitt till 4,07% för första halvåret 2001.