Förmånsbeskattning av betalkort

Nyhet 21 december 2001

Förmånsbeskattning av betalkort - läs mer.

RGK har tidigare informerat om Kammarrättens dom 2001-01-24 i vilken Kammarrätten ansåg att det inte förelåg någon skattepliktig förmån om anställda på ett företag fick använda betalkort,som företaget bekostat,även för privat konsumtion. Riksskatteverket har överklagat ärendet till Regeringsrätten. Enligt den information som RGK inhämtat kommer Regeringsrätten inte att hinna avgöra ärendet under år 2001 utan avgörandet skjuts till våren 2002.