Allmänna villkor för myndigheters upplåning och placering av medel m.m.

Nyhet 11 juni 2001

En uppdaterad version av "allmänna villkor" , version juni 2001 avseende myndigheters upplåning och placering av medel i Riksgäldskontoret (pdf 26 kb).