Postgirots bankgiroanslutning

Nyhet 10 april 2000

Postgirots aviserade bankgiroanslutning den 10 april 2000 har skjutits på framtiden. Något nytt datum för bankgiroanslutningen har ännu ej tillkännagivits.