Lån- och placeringskalkylator

Nyhet 20 september 2000

För att tillgodose kundernas behov av att göra egna beräkningar av framtida ränte- och kassaflöden har Statens internbank utvecklat sju applikationer för lån och placeringar. Det finns fyra applikationer för uppläggning av lån/placeringar och tre för marknadsvärderingar (inlösen) av lån/placering. För instruktioner och mer information - klicka på "mer info" alternativt - välj Kalkylator under menyvalet Statens internbank.

För information och instruktioner till kalkylatorn, följ länken: