FINANSDAGEN

Nyhet 28 februari 2000

Seminarium den 5 april 2000 Plats: Salén Konferens, Norrlandsgatan 15, Stockholm Medverkande:Bl.a Bengt Dennis SEB och Klas Eklund SEB Arrangör: Statens Internbank

Finansdag 5 april 2000 för Statens internbanks kunder

Huvudpunkter:

  • Bengt Dennis SEB, EMU.
  • Klas Eklund SEB, " Den nya ekonomin".
  • Lars Hörngren Riksgäldskontoret, Ränteutvecklingen och överskotten i statens finanser.
  • Kaushik Thakkar WM-data, Säkra betalningar över internet.
  • P A Bergendahl Riksgäldskontoret, Statliga garantier - ett finansproblem?
  • Lars Sjödahl Riksgäldskontoret, Aktuella projekt inom Statens internbank.

Representanter för betalningsinstituten: Eurocard, FöreningsSparbanken (Visa Business Card), Nordbanken, Postgirot, SEB kommer att finnas på plats hela dagen för information och frågor.

Arrangör: Riksgäldskontorets IU-avdelning

Plats: Salén Konferens, Norrlandsgatan 15,Stockholm

Pris: 900:-, inklusive lunch.

Anmälan: Skriftlig anmälan till Riksgäldskontoret - Fax: 08-20 46 94 eller e-mail: se under "kontakta oss" statens internbank

Välkomna !