Redovisning av internbankens enkät

Nyhet 20 november 2000

Resultatet visar att drygt 80% av kunderna är nöjda