Utfallet för statens betalningar november 2024

Kalenderhändelse 6 december 2024 08:00

Riksgälden redovisar varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).