Utfallet för statens betalningar september 2023

Kalenderhändelse 6 oktober 2023 08:00

Riksgälden redovisar varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).