Utfallet för statens betalningar mars 2023

Kalenderhändelse 11 april 2023 08:00

Riksgälden redovisar varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).