Utfallet för statens betalningar juni 2023

Kalenderhändelse 7 juli 2023 08:00

Riksgälden redovisar varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).