Utfallet för statens betalningar januari 2023

Kalenderhändelse 7 februari 2023 08:00

Riksgälden redovisar varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).