Utfallet för statens betalningar december 2023

Kalenderhändelse 9 januari 2024 08:00

Riksgälden redovisar varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).