Utfallet för statens betalningar april 2023

Kalenderhändelse 8 maj 2023 08:00

Riksgälden redovisar varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).