Utfallet för statens betalningar maj 2022

Kalenderhändelse 8 juni 2022 08:00

Riksgälden redovisar varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).