Utfallet för statens betalningar juni 2022

Kalenderhändelse 7 juli 2022 08:00

Riksgälden redovisar varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).